Коваленко В. В. Захист природного довкілля та екологічних прав судами адміністративної юрисдикції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100180

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

16-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 26.503.01

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

Дисертація присвячена комплексному дослідженню захисту природного довкілля та екологічних прав судами адміністративної юрисдикції. Розкрито сутність права на безпечне природне довкілля як об’єкта захисту у порядку адміністративного судочинства. Охарактеризовано міжнародні та європейські стандарти забезпечення врегулювання спорів у сфері захисту природного довкілля та екологічних прав. Розкрито особливості розгляду та вирішення спорів, що виникають у правовідносинах в галузі охорони атмосферного повітря. Охарактеризовано судову практику у справах зі спорів, що виникають у відносинах із збереження, використання та відтворення водних ресурсів. Визначено особливості та результати судової практики у справах у спорах, що виникають в сфері забезпечення охорони, відтворення та раціонального використання лісових ресурсів та рослинного світу. Надано характеристику судової практики у справах зі спорів, що виникають у відносинах, пов’язаних з утворенням, сортуванням, перевезенням, зберіганням, утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів. Розглянуто результати судової практики у справах зі спорів, що виникають у відносинах в сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу. Охарактеризовано практику Європейського суду з прав людини – зв’язок довкілля і прав людини. Визначено напрями оптимізації забезпечення захисту права на безпечне природне довкілля у порядку адміністративного судочинства.

Файли

Схожі дисертації