Дмитренко С. М. Адміністративно-правове забезпечення самоврядного контролю у сфері земельних відносин

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100021

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 55.051.07

Сумський державний університет

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення самоврядного контролю у сфері земельних відносин, що дозволило обґрунтувати низку нових наукових положень і висновків, спрямованих на вдосконалення відповідного адміністративного законодавства. З’ясовується сутність та зміст земельних відносин як об’єкту контролю; визначається поняття та окреслюються особливості самоврядного контролю у сфері земельних відносин; здійснюється класифікація видів самоврядного контролю у сфері земельних відносин; характеризується правове регулювання самоврядного контролю у сфері земельних відносин та встановлюється місце у ньому адміністративного законодавства; окреслюються завдання, предмет та межі самоврядного контролю у сфері земельних відносин; надається характеристика системі суб’єктів самоврядного контролю у сфері земельних відносин; визначаються адміністративні форми та методи самоврядного контролю у сфері земельних відносин; узагальнюється зарубіжний досвід самоврядного контролю у сфері земельних відносин та опрацьовуються можливості його використання в Україні; встановлюються шляхи оптимізації адміністративних процедур здійснення самоврядного контролю у сфері земельних відносин; визначаються шляхи удосконалення взаємодії між суб’єктами самоврядного контролю у сфері земельних відносин та координації їх діяльності.

Файли

Схожі дисертації