Токаленко П. О. Особливості політичної реакції імперського режиму на Першу російську революцію в Південній Україні (1905–1910 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100038

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.01

Запорізький національний університет

Анотація

Об'єкт дослідження: Південна Україна в умовах Першої російської революції та в післяреволюційний період. Предмет дослідження: реакційна політика російського царизму в південноукраїнському регіоні в 1905–1910 рр. Мета дослідження: комплексному аналізі діяльності репресивного механізму Російської імперії під час Першої російської революції та в роки реакції в Південній Україні в 1905–1910 рр. Результати дослідження: досліджено специфіку репресивної політики царизму в роки російської революції 1905–1907 рр. і в післяреволюційний період у регіональному вимірі на прикладі Південної України. Досліджено регіональні особливості організації репресивної політики царизму на Півдні України, зокрема, й стосовно єврейського населення в межах осілості цього народу. Наведено статистичні відомості щодо наслідків реакційної політики царизму на Півдні України в 1905–1910 рр. Підведені підсумки реакційної політики царизму в роки Першої російської революції та в післяреволюційний період у Південній Україні зокрема: визначено Катеринославську губернію як найбільш реакційний регіон, підкреслено антисемітську направленість реакційної політики царизму на Півдні України та наголошено на особливостях національно-культурного відродження українців. Сфера використання: історичний матеріал дисертації буде корисний при написанні узагальнюючих праць з історії України, проведенні краєзнавчих досліджень, предметних історичних студій (історія російської армії, селянський рух, цензурна політика Російської імперії, антисемітизм, система виконання покарань, поліційна система та історія політичних партій в Україні на початку ХХ ст.), у політології, підготовці довідкових історичних видань тощо. Результати роботи можуть бути використані для підготовки лекційних курсів, розробленні спецкурсів, у суспільствознавчих та політологічних студіях у закладах вищої освіти України.

Файли

Схожі дисертації