Мережко В. М. Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємств за умов євроінтеграції.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100041

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 70.052.01

Хмельницький національний університет

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню та розробці теоретико-методичних основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування фінансово-економічного потенціалу підприємства у розвитку ЗЕД за умов євроінтеграції. Удосконалено термінологію управління фінансово-економічним потенціалом та ЗЕД підприємства. Уточнено взаємозв’язки між фінансово-економічним потенціалом та ЗЕД підприємства. Доповнено систему оцінювання фінансово-економічного потенціалу показниками відтворення. Структуровано фактори впливу на ЗЕД підприємства залежно від їх сутності, рівня утворення та міри релевантності. Досліджено стан і динаміку фінансово-економічного потенціалу машинобудівних підприємств Вінницької області, проаналізовано показники їх зовнішньоекономічної діяльності і перспективи євроінтеграційних процесів. Побудовано структурнологічну модель механізму формування фінансово-економічного потенціалу підприємства з визначенням теоретичного, організаційного, інструментального та інформаційного блоків. У теоретичному блоці визначено теоретичні положення функціонування механізму. В організаційному запропоновано виділяти забезпечуючу та процесну складові. Забезпечуюча складова охоплює усі види ресурсів, необхідні для впровадження і функціонування механізму. Процесна передбачає проведення підготовчих робіт та постійні заходи для формування фінансово-економічного потенціалу. Визначено мету моніторингу у межах механізму, доведено необхідність відокремлення універсальних і специфічних рис моніторингу і запропоновано їх переліки для моніторингу. Для забезпечення ефективного здійснення моніторингу розроблено вимоги до процедури моніторингу; до інформації, що отримується в результаті; до функцій, що виконуються та до дотримання встановлених принципів. Для визначення послідовності здійснення моніторингу в механізмі формування фінансово-економічного потенціалу запропоновано модель проведення моніторингу фінансово-економічного потенціалу підприємства.

Файли

Схожі дисертації