Крива Н. Л. Особливості прояву довіри дитини старшого дошкільного віку до соціального оточення

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.453.02

Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей прояву довіри дитини старшого дошкільного віку до соціального оточення. У роботі на основі результатів теоретико-методологічного аналізу довіри описано феномен «довіра дитини старшого дошкільного віку» як позитивне ставлення до батьків, педагогів, однолітків, знайомих та незнайомих людей, яке ґрунтується на вірі в їх чесність та щирість, проявляється в готовності вступити в продуктивну взаємодію, поділитися значущою інформацією про себе. Визначено поняття «інформаційне середовище дитини дошкільного віку» як основне джерело інформації для дитини, що здійснює безпосередній вплив на її психічну діяльність, формування соціальної поведінки. Викладено та обґрунтовано програму емпіричного дослідження особливостей проявів довіри дитини старшого дошкільного віку до соціального оточення, визначено психологічні особливості досліджуваного феномена. На основі критеріїв, показників досліджуваного феномена та з урахуванням емпіричних даних виділено й описано групи дітей з низьким, достатнім, оптимальним та надмірним рівнем прояву довіри до соціального оточення. Встановлено, що нормою є оптимальний рівень прояву довіри, який полягає у сприятливому співвідношенні довіри та недовіри, вмінні їх проявляти в залежності від ситуації та передбачати небезпеку. В результаті анкетування батьків та вихователів описано вплив інформаційного середовища на довіру дитини старшого дошкільного віку (негативний, нейтральний, позитивний). Відповідно до завдань дослідження визначено психолого-педагогічні умови, які сприяють формуванню довіри дітей старшого дошкільного віку до соціального оточення, описано розвивальну програму «У колі довіри» та наведено результати аналізу її ефективності.

Файли

Схожі дисертації