Атаманюк О. О. Управління розвитком підприємств та організацій соціокультурної сфери сільських територій на засадах контролінгу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100066

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.142.03

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми управління розвитком підприємств та організацій соціокультурної сфери сільських територій шляхом обґрунтування теоретико-методичних засад та надання практичних рекомендацій щодо використання процесного управління підприємствами соціокультурної сфери сільських територій. Проаналізовано науковий доробок, науково-теоретичні підходи та надано характеристику контролінгу як системи управління, уточнено понятійний апарат процесу управління розвитком підприємств та організацій соціокультурної сфери сільських територій на засадах контролінгу. Здійснено аналіз методик оцінювання ефективності впровадження та функціонування контролінгу в управління діяльністю підприємств та організацій соціокультурної сфери сільських територій. Сформульовано та обґрунтовано концептуальні засади процесного управління підприємствами соціокультурної сфери сільських територій; методичний підхід оцінювання ефективності реалізації процесного управління підприємствами соціокультурної сфери сільських територій. Розроблено науково-практичні рекомендації.

Файли

Схожі дисертації