Обнявко Т. С. Організаційно-економічне регулювання екологізації підприємств оборонно-промислового комплексу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100076

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 11.151.01

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Анотація

Дисертацію присвячено вирішенню актуального завдання щодо поглиблення теоретичних засад методичного та економіко-організаційного забезпечення управління екологізацією підприємств оборонно-промислового комплексу України. Узагальнено теоретичні засади наукового підходу до визначення сутності категорії «оборонно-промисловий комплекс» і характеристики його складових. Виконано аналіз існуючих економіко-екологічних проблем підприємств оборонної промисловості України. Запропоновано концептуальний підхід до організації екологоорієнтованого господарювання в оборонній сфері. Розроблено економічний механізм стимулювання екологізації діяльності військово-промислового комплексу, що приведе до вагомих соціо-економіко-екологічних ефектів. Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, економічний та екологічний розвиток, забруднення довкілля, екологоорієнтоване управління, мотиваційний інструментарій.

Файли

Схожі дисертації