Кітріш К. Ю. Стратегічне управління сталістю ланцюгів постачань промислових підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100078

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 11.151.01

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних засад організації стратегічного управління сталістю ланцюгів постачань промислових підприємств. З позицій інституціональної теорії розглянуто еволюцію концепції управління ланцюгами постачань, визначено вплив різних чинників на її розвиток та інтеграцію з концепцією сталого розвитку. Розвинуто понятійно-категоріальний апарат дослідження управління сталістю ланцюгів постачань у рамках теорії мереж і теорії стейкхолдерів. На прикладі металургійного підприємства запропоновано систему індикаторів та визначено стратегічні орієнтири за трьома сценаріями сталого розвитку. Розроблено організаційно-економічний механізм управління сталістю ланцюгів постачань у гібридній формі, що передбачає поєднання децентралізованого розроблення стратегій сталого розвитку на окремих підприємствах і в організаціях, які входять до ланцюга постачання, та централізовану координацію і моніторинг реалізації стратегій з боку фокальної компанії на базі цифрової платформи. Розглянуто напрями, за якими можуть застосовуватися різні цифрові технології в управлінні сталістю ланцюгів постачань. Ключові слова: ланцюги постачань, мережі, управління, сталий розвиток, індикатори, стратегічні орієнтири, організаційно-економічний механізм, стейкхолдери, цифрова платформа, цифрові технології.

Файли

Схожі дисертації