Кудін Д. В. Низькотемпературні нерівноважні плазмохімічні процеси у безбар'єрному газовому розряді атмосферного тиску у повітрі з домішкою вуглеводнів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100085

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.08 - Фізика плазми

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 64.051.12

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню низькотемпературних нерівноважних процесів у безбар'єрному газовому розряді у повітрі атмосферного тиску з домішкою вуглеводнів; визначенню складу продуктів плазмохімічних реакцій та впливу домішки на електродинамічні параметри розряду; визначенню ефективності плазмохімічного розкладання вуглеводнів від потужності, що вкладено у розряд. Побудовано теоретичну модель кінетики реакцій окиснення етилену та розпаду озону в різних умовах. Показано, що на виході з плазмохімічного реактору отримати нульову концентрацію етилену на виході плазмохімічний реактор неможливо. Продемонстровано, що при використанні систем побудованих на базі безбар'єрних плазмохімічних реакторів можливо значне (більш ніж 10 разів) зниження рівноважної концентрації етилену у повітрі.

Файли

Схожі дисертації