Карпін С. І. Забезпечення системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100098

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено поглиблення концептуалізації теоретичного базису, методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів, яка уможливить адаптивність та підвищення її ефективності у національному макроекономічному середовищі. Дослідження спрямоване на вирішення актуальних наукових проблем у галузі забезпечення системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів у рамках еволюційної парадигми розвитку господарських системи. Запропоновано концептуальну основу та підходи щодо моніторингу в системі управління агропромисловим комплексом та його функціональну модель. Сформовано теоретико-методичні засади стратегічного контролінгу у забезпеченні системи управління в агропромисловому комплексі, які передбачають використання синтезованого підходу до взаємодії елементів стратегічного контролінгу і системних зв’язків. Розроблено науково-методичне забезпечення сценарного підходу до формування та впровадження стратегії розвитку агропромислового комплексу, яке базується на мультиваріативності сценаріїв функціонування та розвитку агропромислового комплексу. Розроблено концептуальну модель механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу. Запропоновано теоретико-методичні засади системи управління у агропромисловому комплексі. Визначено основу формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів.

Файли

Схожі дисертації