Ярута О. Я. Оптимізація елементів технології вирощування беладони звичайної (Аtropa belladonna L.) для культивування в умовах Лісостепу України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100116

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.09 - Рослинництво

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 27.361.01

Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук"

Анотація

Об'єкт – процес росту й розвитку рослин, формування врожайності та якості продукції беладони звичайної в умовах Лісостепу України залежно від способу розмноження, строку та способу сівби, застосування біологічно активних речовин. Мета– вивчення біологічних особливостей росту та розвитку Atropa belladonna L. для оптимізації елементів технології вирощування культури та її адаптивності в умовах Лісостепу України для забезпечення фармацевтичної промисловості стабільною сировинною базою. Методи - лабораторний, розрахунково-ваговий, польовий, статистичний, розрахунково-порівняльний. Уперше: встановлено особливості проходження онтогенезу рослинами беладони звичайної, що дозволило виявити механізми морфологічної та фізіологічної їх адаптації до умов вирощування; встановлено залежність особливостей росту й розвитку рослин, урожайності та якості сировини від елементів технології вирощування: строків і способів сівби, норми висіву насіння; визначено особливості формування якості біосировини за вмістом алкалоїдів в агрокліматичних умовах Лісостепу; досліджено різноякісність плодів і насіння беладони звичайної з метою поліпшення якості посівного матеріалу та підвищення врожайності культури; удосконалено способи розмноження культури в умовах Лісостепу України: насіннєвого (безпосередньо в ґрунт) і розсадного; встановлено ефективні біопрепарати для обмеження розвитку і поширення хвороб беладони; визначено вміст неорганічних елементів і рівень їх транслокації в органах рослин беладони звичайної. Розроблено технологію вирощування беладони звичайної в умовах Лісостепу України на основі оптимізації способів розмноження, строків і норм висіву, застосування стимуляторів росту. Основні результати досліджень впроваджено в 2016-2019 рр. у господарствах Київської, Волинської, Черкаської областей. Галузь використання - сільськогосподарське виробництво.

Файли

Схожі дисертації