Вигівський І. М. Розслідування захоплення заручників

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100124

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

25-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 64.700.01

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні та прикладні питання розслідування захоплення заручників. Резюмовано, що до структури розслідування захоплення заручників слід відносити криміналістичну характеристику, основи з організації розслідування і тактики проведення процесуальних дій. Окреслення питань обраної теми дослідження побудовано шляхом дослідження теоретико-методологічних засад, криміналістичної характеристики та обставин, що підлягають з’ясуванню, організаційного і тактичного забезпечення розслідування захоплення заручників, на основі чого сформульовано низку висновків і рекомендацій, що вирізняються науковою новизною. Отримані в результаті дослідження наукові позиції дають підстави для формулювання висновків і рекомендацій, що мають значення як для теорії, так і для практики розслідування захоплення заручників.

Файли

Схожі дисертації