Дзюба І. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності територіальних громад в Україні.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0423U100005

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

24-12-2022

Спеціалізована вчена рада

Д 08.727.02

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Анотація

У науковій праці визначено поняття та основні характеристики адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад в Україні та розробці на цій основі рекомендацій з удосконалення відповідних законодавчих положень і практики їх застосування. Надано характеристику механізму адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад в Україні. Досліджено міжнародний досвід регулювання діяльності територіальних громад та здійснено пошук шляхів удосконалення вітчизняного адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад.

Файли

Схожі дисертації