Гикало Ю. В. Вдосконалення механізмів державного управління вищою військовою освітою

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0423U100009

Здобувач

Спеціальність

  • 25.00.02 - Механізми державного управління

27-12-2022

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.03

Класичний приватний університет

Анотація

У дисертаційній роботі обґрунтовано засади формування державного управління вищою військовою освітою. Розроблено підхід до вдосконалення механізмів державного управління вищою військовою освітою в Україні. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо модернізації освітньої системи в умовах реформування ЗС України, війни з Російською Федерацією та північноатлантичної інтеграції. Здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату предмета дослідження державної політики у сфері публічного управління вищою військовою освітою; розглянуто основні історико-правові та управлінські засади формування державної політики управлінням вищою військовою освітою. Проаналізовано міжнародний досвід державного управління вищою військовою освітою країн – членів НАТО та інших країн світу; висвітлено проблеми функціонування системи підготовки військових фахівців в Україні в умовах військового конфлікту та євроатлантичної інтеграції; охарактеризовано особливості розвитку військового мистецтва козацької січі та можливості його імплементації в сучасне українське військо; обґрунтовано шляхи трансформації державного управління підготовкою військових фахівців до стандартів НАТО. Запропоновано інноваційну модель державного управління вищою військовою освітою в Україні, яка базується на сучасних теоретико-методологічних підходах до комплексної взаємодії суб’єктів управління (органів державної влади, військових вищих навчальних закладів, громадських інституцій) та об’єкта управління (вища військова освіта та її складові), новій концептуальній основі, міжнародній співпраці. Розроблено напрями імплементації кращого національного досвіду спрямованості (військової спеціалізації) вищої освіти в ЗС України на тактичному, оперативному, стратегічному рівнях. Розкрито шляхи формування ключових професійних військових компетентностей

Файли

Схожі дисертації