Григоренко Л. В. Еколого-гігієнічна оцінка впливу питної води з централізованих, децентралізованих джерел водопостачання та доочищеної питної води на здоров'я сільського населення Дніпропетровської області

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000003

Здобувач

Спеціальність

  • 14.02.01 - Гігієна

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д26.604.01

Анотація

Дисертація присвячена еколого-гігієнічній оцінці показників якості питної води з різних систем водопостачання в сільських районах Дніпропетровської області та вивченню їх впливу на захворюваність дорослого і дитячого населення. У дисертаційній роботі на основі комплексних еколого-гігієнічних, соціологічних та епідеміологічних досліджень досліджено взаємозв'язки мiж показниками якості питної води і захворюваністю сільського населення, розраховано внески факторів у показник захворюваності сільського населення, розраховано коефіцієнти відносного ризику (RR) розвитку хронічних неінфекційних захворювань серед дітей, які споживали питну воду з децентралізованих систем водопостачання, розроблено прогнозні моделі вірогідної розповсюдженості неінфекційних захворювань серед дитячого населення, у зв'язку з впливом хімічного складу питної води з децентралізованих систем, доведено ефективність доочистки водопровідної питної води, визначено рівні неканцерогенних ризиків, рекомендовано комплексну систему профілактичних заходів на національному і регіональному рівнях.

Схожі дисертації