Іщук Л. П. Родина Salicaceae Mirbel.: біологія, адаптаційний потенціал, охорона та використання в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000004

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.05 - Ботаніка

20-12-2009

Спеціалізована вчена рада

Д 26.215.01

Анотація

У дисертації представлені теоретичні і практичні аспекти біології, екології, охорони і використання автохтонних та інтродукованих видів, гібридів, сортів і культиварів родини Salicaceae. На основі аналізу гербарних зразків та експедиційних досліджень встановлено на території України хорологію 23 автохтонних видів роду Salix. Встановлено, що культивари роду Salix відрізняються динамікою росту пагонів від видових типів. Вперше встановлено корелятивну залежність між індексом проліферативної активності клітин коренів і лінійним ростом коренів цих видів у чотирьох фазах мітозу S. caspica, S. triandra, S. purpurea, S. elaeаgnos, S. bаbylonica, S. integra 'Hakuro-Nishiki', S. cinerea, S. ledebouriana.Проаналізовано стійкість рослин родини Salicaceae до ураження напівпаразитом Viscum album L., грибковими хворобами і пошкодження шкідниками.

Схожі дисертації