Трембіцький А. М. Просвітницька, педагогічна та громадська діяльність родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів (кінець ХІХ ст. - 2000-і рр.).

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000012

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 71.053.01

Анотація

У дисертації здійснено комплексне дослідження просвітницької, педагогічної, громадської, державницької, бібліографічної, бібліотечної, видавничої, енциклопедичної, музейної, наукової та релігійно-богословської діяльності, життєвих шляхів родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів (Володимир та Олена Чехівські, Володимир та Ярослав Січинські, Вікентій Шандор, Любиця Бабота), головним стрижнем якої є знаний український історик, краєзнавець, мистецтвознавець, відомий культурно-просвітницький діяч, протоієрей Є. Сіцінський. Шляхом послідовної історичної реконструкції життя та багатогранної діяльності провідних діячів і активних учасників громадсько-просвітницького руху, суспільно-державотворчих процесів, культурно-мистецьких інституцій, професійних осередків упродовж кінця ХІХ - 2000-х рр. в Україні і в середовищі української політичної міжвоєнної та повоєнної еміграції створено досить колоритний і цілісний портрет родинного загалу, показано його вплив на процес формування національно свідомих українців і становлення їхньої чіткої громадянської позиції щодо незалежної України.

Схожі дисертації