Крук С. І. Інституційний розвиток державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000013

Здобувач

Спеціальність

  • 25.00.05 - Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.707.03

Національний університет цивільного захисту України

Анотація

Об'єкт дослідження: державне управління у сфері забезпечення національної безпеки. Мета: теоретико-методологічне обґрунтування й розробцка практичних рекомендацій щодо інституційного розвитку державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Методигіпотетико-дедуктивний метод, метод структурно-функціонального аналізу, комплексне застосування аналізу, синтезу, моделювання, порівняння та інших методів збору, обробки, інтерпретації та реалізації фактичних даних, теоретико-концептуальний метод, системний і організаційно-функціональний підходи. Результати: розв'язано актуальну наукову проблему щодо теоретико-методологічного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо інституційного розвитку державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Новизна: обґрунтовано методологію дослідження інституційних механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки; визначено базис здійснення планування у сфері національної безпеки; запропоновано шляхи інституційного розвитку механізму цивільного контролю та стратегування у сфері забезпечення національної безпеки України. Удосконалено концептуальні положення щодо виявлення за допомогою контент- аналізу основних проблем функціонування правового й організаційного забезпечення державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України; методологічні підходи до характеристики сучасних викликів національній безпеці та процесів її інституціоналізації; наукові засади інституційного розвитку державного управління у сфері забезпечення національної безпеки на основі проаналізованого закордонного досвіду його здійснення. Дістало подальшого розвитку: понятійний апарат науки державне управління в частині визначення дефініції "інституційні сили державного управління у сфері національної безпеки"; інституційна структура національної безпеки України та механізм цивільного контролю її функціонування; інституційні засоби державного управління у сфері національної безпеки України внутрішньо і зовнішньополітичного спрямування. Впроваджено в діяльність Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Рівненською обласною державною адміністрацію, Рівненською обласною радою, Національним університетом цивільного захисту України. Галузі використання: органи державної влади, органи місцевої влади.

Схожі дисертації