Зоря О. П. Управління розвитком аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій: теорія, методологія, практика

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100010

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 44.887.01

Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Мета дисертаційної роботи полягає в розробці й обґрунтуванні теоретико-методологічних, науково-методичних та прикладних засад управління розвитком аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій

Файли

Схожі дисертації