Кравченко М. Г. Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100033

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.04

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою адміністративно-правовому дослідженню публічного адміністрування сферою управління побутовими відходами в Україні. Охарактеризовано побутові відходи як об’єкт публічного адміністрування. З’ясовано принципи та напрями державної політики у цій сфері. Досліджено правове та організаційне забезпечення урахування публічних інтересів під час управління побутовими відходами. Охарактеризовано екоресурсне право як юридичну основу управління побутовими відходами в Україні, визначено систему його джерел. Визначено систему суб’єктів публічного адміністрування у цій сфері. З’ясовано сутність, зміст та елементи механізму управління побутовими відходами. Визначено вихідні засади адаптації законодавства України до законодавства ЄС у цій сфері.

Файли

Схожі дисертації