Єгорченков В. О. Наукові основи формування комфортного середовища в будівлях за динамічними параметрами природного освітлення

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100034

Здобувач

Спеціальність

  • 05.23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.056.07

Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація

Дисертацію присвячено вирішенню наукової проблеми підвищення комфортності середовища і енергоефективності будівель на основі геометричного моделювання динамічних параметрів світлового поля з використанням математичного апарату точкового числення. Отримано точкові рівняння для ряду нестандарних огороджувальних конструкцій . Запропоновано оцінку систем природного освітлення на основі експозиції, яка об'єднує світлову величину та час її дії. Створено принципи моделювання параметрів світлового поля у приміщеннях на основі точкового числення. Розроблено метод визначення комфортних параметрів теоретичним шляхом. Для формування радіаційного режиму у приміщеннях розроблено метод розрахунку сонячних теплонадходжень для нестандартних рішень світлопрозорих огороджень. З використанням точкового числення здійснено формування терморадіаційного режиму приміщення при променистому опаленні. Вдосконалено метод розрахунку енергоспоживання будівель з системами природного освітлення при різних орієнтаціях світлопрорізів та їх положеннях у просторі.

Файли

Схожі дисертації