Кормош С. М. Теоретичне обґрунтування адаптивного потенціалу генофонду ароматичних видів овочевих рослин для селекції і насінництва у низинній зоні Закарпаття України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100043

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.05 - Селекція і насінництво

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 65.357.01

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт: оптимізація селекційно-насінницького процесу для підвищення адаптивного потенціалу ароматичних видів овочевих рослин та ефективності створення конкурентоспроможних високоврожайних сортів. Мета: наукове обґрунтування адаптивного потенціалу генофонду: любистку лікарського, кропиви собачої п’ятилопатевої, лофанту ганусового, васильків справжніх і перцю однорічного довгоплідного (паприки) та виявлення джерел для створення конкурентоспроможних сортів за удосконаленими ефективними методиками оцінки генофонду, методами і схемами селекційно-насінницького процесу та розробкою ефективних елементів технології вирощування рослинної сировини і насіння. Методи: лабораторно-польові, селекційні, хімічні, математично-статистичні, розрахункові. Новизна: вперше в Україні встановлено дієві фактори впливу на формування зеленої маси і насіння. Виявлено прямі та опосередковані селективні ознаки, які впливають на формування урожайності і дозволяють прогнозувати напрям добору батьківських пар для схрещування. Розроблено і впроваджено у селекційну практику методичні підходи оцінки генофонду та встановлено рівень і параметри прояву цінних селективних ознак. Розроблено схему скорочення отримання базового насіння багаторічних ароматичних видів овочевих рослин шляхом паралельного вегетативного закладання розсадників добазового і базового насіння; елементи технології вирощування. Результати: розроблено методики на відмінність, однорідність і стабільність любистку лікарського і кропиви собачої п’ятилопатевої, розроблені нормативні документи на переробку сировини, рецептуру 5 фітокомпозицій, основу яких складають новостворені сорти нетрадиційних ароматичних видів овочевих культур, розроблено таблицю додаткових ознак продуктивності васильків та перцю (паприки) та визначено їх параметри і рівень прояву. Ступінь впровадження: 2 монографії, 8 методичних рекомендацій і каталогів, 3 методики на ВОС. Отримано 5 патентів на корисну модель, 7 авторських свідоцтв на сорти, 2 патенти на сорт.

Файли

Схожі дисертації