Абдулін М. З. Розроблення теплофізичних засад технологій спалювання палив із застосуванням струменево-нішових систем

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.224.01

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розвитку нових прогресивних технологій спалювання палива на основі струменево-нішових систем. Для розробки теплофізичних основ даних технологій проведено комплекс експериментальних досліджень всіх аспектів робочого процесу як струменево нішової модуля, так і системи таких модулів в ізотермічних умовах і за горінням (розподіл пального, сумішоутворення, підпал, вигорання та формування необхідних полів швидкості, температур та концентрацій). Показано, шо струменево-нішовий модуль забезпечує ефективність всіх стадій робочого процесу ПП. Ідентичність характеристик процесів горіння за окремими модульними системами є основою для реалізації модульного принципу конструювання ПП зі струменево-нішовими системами. На основі CFD моделювання для розроблення ПП виконаний комплекс досліджень теплообміну та аеродинаміки у спеціальних системах їх «самоохолодження» паливом. За результатами виконаних досліджень розроблені технічні рішення і ефективні конструкції ПП. Сертифіковано більше 100 типів і моделей розроблених ПП в ДП «Сертифікаційний дослідницький центр». Отримано право встановлення розроблених ПП на котлах Монастирищенського, Бійського, Дорогобужського та інших котельних заводів. ПП на основі СНТ забезпечує: розпал вогнетехнічного об’єкта щодо тиску газу 1-2 мм вод. ст., високий рівень ККД у всьому робочому діапазоні, коеф. робочого регулювання Кр>10, гідравлічний опір за трактом окиснювача у 2-3 рази менший ніж у традиційних ПП, широкий діапазон стійкої роботи за надлишком повітря α=0,7-100. Результати роботи впроваджені більш ніж на 1000 ВО, печах, сушарках, підігрівачах, та ін.) в Україні, Білорусі, Росії, Польщі, Казахстані. Широкомасштабний досвід експлуатації ВО з пальниками СНТ показав, що модернізація строк окупності, модернізації за рахунок економії газу та електроенергії становить 0,5-1,5 року.

Файли

Схожі дисертації