Чуприна Ю. А. Державне регулювання організацією територіальних кластерів на основі державно-приватного партнерства

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100064

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

Дисертація присвячено розробці методологічної платформи обґрунтування національних пріоритетів економічного оновлення через державну підтримку цільових програм, що реалізуються як масштабні проєкти через територіальні кластери на ґрунті державно-приватного партнерства (ДПП). Результати дослідження в сукупності формують загально-методологічні засади та науково-прикладний інструментарій впровадження державних цільових програм (ДЦП) через економіко-управлінський механізм міжгалузевих територіальних кластерів (МТК). Розроблена в роботі модель МТК – в якості альтернативного формату державного регулювання цільовими програмами - забезпечує можливість формування надійного економічного простору та системи адміністрування у періоді реалізації ДЦП та ідентифікування ключових зон вразливості таких систем з позиції стійкості, а саме: балансування інтересів системи адміністрування ДЦП загалом та її елементів, врахування основних напрямків управлінських процесів на підприємстві, орієнтація на кінцевого користувача, процесно-орієнтовне адміністрування, інтегрованість з інформаційними технологіями, раціональне співвідношення економічних та соціальних інструментів управління у системах адміністрування. Єдність загальних і специфічних принципів забезпечує цілісність впливу керівної підсистеми (ДІЦП) на керовану (МТК) та є важливою передумовою забезпечення ефективності процесів адміністрування. Теоретичні та прикладні результати роботи в сукупності створюють наукове підґрунтя для формування економічно раціональної для держави як ініціатора ДПП програми, операційної технології, аналітичного забезпечення для інвестування масштабних, капіталоємних та соціально значущих інвестиційних будівельних проєктів разом із надійною системою контролю за використанням як державних коштів, так і всього агрегованого МТК конвергентного потенціалу.

Файли

Схожі дисертації