Вороненко І. В. Державне регулювання інформаційного простору України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100068

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.004.01

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробленню практичних механізмів та інструментів державного регулювання інформаційного простору задля забезпечення зростання суспільного добробуту. У роботі доповнено теоретичне обґрунтування особливостей регуляторної політики природних монополій, визначено багатофункціональну структуру державного регулювання інформаційного простору України. Обґрунтовано теоретичні положення щодо впливу інформації на суспільний добробут. Визначено концептуальні засади державного регулювання інформаційного простору України. Удосконалено концептуальний підхід щодо оцінки стану цифровізації економіки через використання коефіцієнта Джині. Встановлено теоретичні положення щодо обґрунтування засадничих принципів медіабізнесу. Побудовано систему економетричних моделей оцінки залежностей тарифів на соціально значущі послуги у сфері інформаційного простору України за рівнем світових цін. Узагальнено особливості тарифоутворення на послуги, що підлягають державному регулюванню у сфері інформаційного простору України. Розроблено метод визначення тарифів у сфері інформаційного простору. Запропоновано концептуальний підхід щодо оцінки впливу послуг у сфері інформаційнокомунікаційних технологій на суспільний добробут. Розроблено концептуальну модель моніторингу інформаційного простору в умовах цифровізації економіки на базі запропонованого інтегрального показника.

Файли

Схожі дисертації