Станіславик О. В. Забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки: теорія і методологія

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100006

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Дослідження присвячене формуванню концептуальної основи та науковому обґрунтуванню теоретико-методологічного базису, методичних положень і рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки, що дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузі з урахуванням мультикомпонентної складової. Наукове дослідження спрямоване на вирішення сучасних проблемних питань у забезпеченні конкурентоспроможності промислового комплексу через концепти еволюційної парадигми функціонування та розвитку господарських систем. Запропоновано методологію забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу з урахуванням стратегічного потенціалу, яка передбачає системне дослідження конструктивного або деструктивного впливу факторів на конкурентоспроможність промислового комплексу. Розроблено та обґрунтовано концепцію стратегічних перетворень у системі забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу, яка фокусується на цілеспрямованих процедурах, регламентах, рішеннях, заходах і діях з максимальним використанням наявного економічного потенціалу й конкурентних переваг у внутрішньогосподарському середовищі та їх нарощування на сучасних ринкових принципах і підходах. Обґрунтовано методичні засади ризик-менеджменту в системі забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу. Розроблено концептуальну модель механізму регулювання конкурентоспроможності та структурних перетворень у промисловому комплексі. Досліджені та обґрунтовані наукові підходи до структурування конкурентоспроможності у промисловому комплексі. Сформовано концептуальні засади та методичні положення стратегічного управління структурно-функціональними перетвореннями у промисловому комплексі. Розроблено концептуальний базис і методологічні засади системи стратегічного планування розвитку та конкурентоспроможності промислового комплексу. Сформовано науково-методичні підходи до формування стратегії забезпечення конкурентних переваг у промисловому комплексі. Запропоновані та обґрунтовані наукові засади удосконалення промислової політики в контексті модернізації економіки країни. Удосконалені теоретико-методичні засади оцінки стану конкурентного середовища промислового комплексу. Запропоновано методична підтримка формування конкурентоспроможності у промисловому комплексі.

Файли

Схожі дисертації