Козлов Д. О. Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100024

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 55.053.01

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого обґрунтовано теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження проблеми розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. Схарактеризовано проблему розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки в теорії та практиці вітчизняної та зарубіжної освіти. Виокремлено чинники, функції та структурні складові інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. Розроблено й науково обґрунтовано структурно-функціональну модель та створено на її основі педагогічну систему розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. Окреслено педагогічні умови, науково-методичний супровід та етапи реалізації педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки. Визначено критерії, показники та рівні розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку ефективності структурно-функціональної моделі педагогічної системи розвитку інноваційної культури майбутніх керівників закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки.

Файли

Схожі дисертації