Авдєєнко А. П. Активований стерично напружений звʹязок С=N в N-заміщених п-хінонімінах

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100027

Здобувач

Спеціальність

  • 02.00.03 - Органічна хімія

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 08.078.03

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена встановленню хімічних властивостей, і фізико-хімічних та спектральних характеристик N-заміщених п-хінонімінів, що мають активований стерично напружений звʹязок C=N (АСНЗ) внаслідок присутності замісників в обох орто-положеннях до нього. Такі хіноніміни виявляють ряд особливостей за рахунок присутності АСНЗ С=N. В результаті збільшення валентного кута C=N-X до 130 град і вище стерично утруднений зв’язок C=N одночасно стає активованим. Реакції нуклеофільного приєднання переважно перебігають за схемою 1,2-приєднання з утворенням сполук хінолідної будови. Новизна роботи полягає у відкритті явища стеричної активації імінного звʹязку в N-заміщених п-хінонімінів з двома замісниками в орто-положеннях до імінного атома Карбону, незвичного напрямку перебігу реакцій нуклеофільного приєднання до п-хінонімінів з АСНЗ С=N, що переважно відбуваються за схемою 1,2-приєднання з утворенням сполук хінолідної будови та встановленні їх основних закономірностей. Показано, що активований стерично напружений звʹязок C=N проявляється в N-заміщених п-хінонмоно- і діімінах з двома замісниками в орто-положенні до імінного атома Карбону при валентному куту C=N-X від 130 до 145 град за прецизійними атомно-молекулярними моделями “Tartu Models”. При валентних кутах C=N-X більше 145-150 град хіноніміни стають термодинамічно нестійкими і їх отримання стає неможливим. Встановлено, що присутність АСНЗ C=N впливає на процеси Z,E-ізомеризації атома Нітрогену та на окисно-відновні потенціали N-заміщених п-хінонімінів.

Файли

Схожі дисертації