Матвєєва С. А. Лінгвістична реконструкція когнітивної терміноструктури REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ в англо-українському корпусі юридичних текстів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100028

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
  • 10.02.21 - Структурна, прикладна та математична лінгвістика

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.26

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотація

У дисертації розроблено компаративно-корпусну процедуру лінгвістичної реконструкції когнітивної терміноструктури REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ в юридичному дискурсі англійської та української мов. Уведено до наукового обігу термін “когнітивна терміноструктура” на позначення одиниці свідомості, у якій сконцентровано фрагмент професійної картини світу та яка має вербальну реалізацію у вигляді термінів. Систематизовано законодавчі тексти та розроблено їх жанрово-стильову класифікацію, засновану на ознаках сфери обслуговування, жанрів текстів і типу правового документа. Здійснено лексикографічну і фреймову реконструкцію когнітивної терміноструктури REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ в англійській та українській мовах; проведено семантикодистрибутивну, тезаурусну та перекладацьку верифікацію вербалізаторів когнітивної терміноструктури REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ в англо-українському корпусі юридичних текстів з узагальненням результатів у генералізованих моделях причинно-наслідкової семантики термінів: ‘CAUSES : REFUGEE : EFFECTS’ та ‘ПРИЧИНИ : БІЖЕНЕЦЬ : НАСЛІДКИ’. Установлено закономірності й відмінності у відображенні когнітивної терміноструктури REFUGEE / БІЖЕНЕЦЬ у свідомості носіїв англійської та української мов.

Файли

Схожі дисертації