Кузнецова О. А. Теорія та практика методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100033

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 55.053.01

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням, яке присвячене теоретико-методологічному обґрунтуванню й експериментальній перевірці моделі системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. З’ясовано змістову сутність і сучасний стан розробки проблеми просвітницької роботи зі школярами та готовності до неї майбутніх учителів музичного мистецтва. Обґрунтовано наукові підходи до проблеми методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та розроблено концептуальний поліхудожньоцентричний підхід до методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами в умовах створення нової української школи. Визначено педагогічні принципи методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Розроблено модель системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами. Виявлено критерії та показники, охарактеризовано рівні методичної готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до здійснення просвітницької роботи зі школярами. Експериментально перевірено ефективність розробленої моделі системи методичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької роботи зі школярами.

Файли

Схожі дисертації