Траченко Л. А. Формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100073

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.055.03

Одеський національний економічний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої наукової проблеми – формуванню систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Розроблено концептуальну модель формування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Створено логіко-структурну схему експертного оцінювання процесів систем управління якістю і бізнес-процесів підприємств сфери інжинірингових послуг. Сформовано специфічні принципи управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Систематизовано критерії управління якістю за концепцією TQM і міжнародними стандартами ISO 9000. Запропоновано складові забезпечення якості бізнес-процесів підприємств сфери інжинірингових послуг. Побудовано логіко-структурну схему формування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Запропоновано методичні аспекти застосування процесного і ризик-орієнтованого підходів та модель оптимізації організації системи бізнес-процесів підприємств сфери інжинірингових послуг. Розроблено логіко-структурну схему моніторингу результативності процесів систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки системи управління якістю.

Файли

Схожі дисертації