Тукова І. Г. Музика і природознавство: взаємодія світів в умонастроях епох (XVII - початок ХХІ століття)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100001

Здобувач

Спеціальність

  • 17.00.03 - Музичне мистецтво

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.005.01

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Анотація

У роботі досліджено взаємозв'язок між академічним музичним мистецтвом і природознавством на рівні умонастрою епохи. На підставі аналізу широкого кола матеріалів, залучення досліджень з історії та теорії музики, мистецтвознавства, історії та філософії науки вибудовано систему аналогій між цими сферами духовно-інтелектуальної діяльності людини. Окрему увагу приділено питанням музичної мови і особливостям її розвитку від початку ХХ століття до сьогодення. Презентовано розуміння способів взаємодії різних типів пізнання світу (наукового та художнього); усвідомлення процесів розвитку музичної мови на сучасному етапі; підходи до періодизації розвитку музичного мистецтва ХХ - початку ХХІ століття. Як методологічне підґрунтя використано концепцію "умонастрою епохи" Е. Панофські та ідею полішарової будови музичної мови (базис, норма, узус) С. Шипа. Найважливішими результатами дослідження є: доведення наявності умонастрою певної епохи, що корелює інтелектуально-духовне осягнення та відображення світу людиною; презентація методології аналізу умонастрою епохи, яка в запропонованому контексті розглядається на рівні музики та природознавства, але може бути застосованою й для дослідження взаємодії інших галузей людської діяльності; кореляція системи елементів мовного базису з новаціями авангардоспрямованої композиторської практики; демонстрація єдності періоду від початку ХХ століття до нашого часу в розвитку музичної мови; визначення принципів умонастрою епохи, що характеризують класичний та некласичний етапи; виокремлення певних типових ознак, що є показовими для академічної музичної творчості ХХІ століття.

Файли

Схожі дисертації