Каплієнко-Ілюк Ю. В. Музичне мистецтво Буковини: стильові парадигми композиторської творчості XIX–XXI ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100010

Здобувач

Спеціальність

  • 17.00.03 - Музичне мистецтво

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 41.857.01

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню процесу становлення та розвитку професійної музики на Буковині в період XIX – XXI століть. Характеризуючи історичні та культурологічні фактори формування музичного мистецтва краю, в роботі зазначено, що в результаті належності Буковини до складу різних держав та імперій утворилося своєрідне полінаціональне середовище. Це спричинило появу різнобарвної та багаторівневої стильової системи композиторського мислення, де поєднані риси культури різних етносів. Музична творчість буковинців репрезентує синтетичний тип народного мистецтва, оскільки мультинаціональному середовищу притаманні ознаки діяльності різних етносів краю, що зумовило виникнення полінаціонального фольклоризму. Підтверджено думку про важливість для історичного, економічного, політичного та культурного розвитку Буковини періоду Австрійської монархії. На той час припадає становлення музичної освіти, перших професійних музикантів. Однак лише з другої половини XX століття зростає композиторський потенціал і з’являється плеяда професійних музикантів буковинського краю. Для глибшого розуміння процесів культурного розвитку Буковини, виявлення стильових парадигм композиторської творчості під час дослідження розглянуто широке коло питань, пов’язаних із проблемами музичної творчості, творчого процесу, стилю, полістилістики. Здійснено упорядкування дефініцій полістилістики та термінології, а також репрезентовано класифікацію цієї категорії, де розкрито сутність понять «стильова інтеграція», «стильова асиміляція», «стильова контамінація», «стильова кореляція».

Файли

Схожі дисертації