Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100019

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 08.051.14

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Об’єкт дослідження – заводські і шахтарські поселення Донбасу та Придніпров’я впродовж 1870–1914 рр. Мета – відтворити історію заводських і шахтарських поселень на території Донбасу та Придніпров’я під час імперської індустріалізації в контексті відносин містотвірних підприємств, місцевих спільнот та інших зацікавлених сторін. Методи: наративний, причинно-наслідковий аналіз, порівняльний аналіз, типологізації. Дослідження ґрунтується на системному підході. На основі архівних та опублікованих джерел дисертація пояснює складний характер відносин містотвірних підприємств із мешканцями заводських і шахтарських поселень Донбасу та Придніпровʼя. Висвітлено передумови виникнення заводських і шахтарських поселень, подано нарис історії містотвірних підприємств і заснованих ними поселень, розкрито механізми, що їх застосовували роботодавці, щоб завоювати лояльність працівників, і проаналізовано, наскільки їм це вдалося; у пропонованій дисертації також досліджено вияви нелояльності робітників і з’ясовано їхні причини. Сфера використання – навчальний процес.

Файли

Схожі дисертації