Багінська О. В. Теоретико-методичні засади формування рухової функції школярів різних вікових груп у процесі навчання фізичної культури

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100048

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 79.053.02

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Чернігів, 2021. У дисертації здійснено, в межах вирішення проблеми оптимізації процесу фізичного виховання в школі, розробку та обґрунтування теоретико-методичних засад управління процесом формування рухової функції школярів різних вікових груп, що включають систему управління інтеграційними процесами між окремими сторонами рухової функції. Дисертаційне дослідження спрямоване на вирішення протиріч між: актуальністю дослідження розвитку рухової функції школярів та висвітленням тільки окремих аспектів її формування в науково-методичній літературі; розвитком рухової функції як єдиного цілого в процесі онтогенезу людини та розрізненістю методик формування окремих її сторін в процесі фізичного виховання; наявними зв’язками між окремими рівнями та сторонами рухової функції та недостатнім їх вивченням та урахуванням в освітньому процесі школярів різних вікових груп. Об’єкт дослідження: освітній процес фізичного виховання школярів різних вікових груп. Предмет дослідження: теоретичні і методичні засади управління процесом формування рухової функції школярів різних вікових груп у процесі навчання фізичної культури. У результаті експериментального дослідження виявлено провідні та інтегральні показники координаційної та біодинамічної структури руху школярів 6-15 років, які мають суттєву питому вагу у здійсненні ефективної рухової діяльності та формуванні рухової функції у цілому; визначено співвідношення факторних навантажень окремих показників координаційної та біодинамічної структур руху; розроблено моделі біодинамічної та координаційної структур руху за найбільш інформативними показниками для кожної вікової групи школярів та комп’ютерні біомеханічні моделі розвитку рухової функції для школярів від 6 до 15 років; розроблено та обґрунтовано теоретико-методичні засади управління процесом формування рухової функції школярів різних вікових груп, що включають систему управління інтеграційними процесами між окремими сторонами рухової функції; удосконалено методику вимірювання основних біомеханічних параметрів формування рухової функції, методику формування рухових умінь і навичок, діагностичний та процесуальний компоненти методики розвитку рухових якостей школярів. Також отримали подальший розвиток відомості про особливості розвитку рухової функції у дітей шкільного віку та взаємозалежність окремих її сторін. Ключові слова: рухова функція, школярі, фізична культура, координаційна структура руху, біодинамічна структура руху, рухова діяльність, біомеханічні моделі.

Файли

Схожі дисертації