Саврасов А. М. Вивчення механізмів реакцій з гамма-квантами та легкими частинками за допомогою активаційного методу

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100059

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.167.01

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України

Анотація

Дисертація присвячена експериментальному дослідженню реакцій з гамма-квантами та легкими частинками за допомогою активаційного методу. В роботі вперше отримані середньозважені виходи реакцій з гальмівними γ-квантами для десяти ядер, як в області гігантського дипольного резонансу, так і вищих енергій. Показано домінування статистичних механізмів у більшості фотоядерних реакцій з вильотом нейтронів і гамма-квантів та нестатистичних механізмів в реакціях з вильотом заряджених частинок. Вперше отримані перерізи та ізомерні відношення перерізів для тринадцати ядер в реакціях с зарядженими частинками та нейтронами. Отримані ізомерні відношення виходів для дванадцяти фрагментів фотоділення шести важких актинидів. На базі статистичної моделі, яка використовується у відкритих програмних кодах, отримані середні кутові моменти. Встановлено відсутність зростання величин середніх кутових моментів з ростом масового числа для непарно-парних важких ядер на відміну від парно-непарних. З високою точністю визначені величини енергій збудження перших збуджених рівнів двох ядер, які є важливими як для визначення енергії бета-розпаду з найнижчою енергією, так і для уточнення граничної енергії атомно-ядерного процеса.

Файли

Схожі дисертації