Журавльова Ю. О. Державне регулювання суспільних благ у транзитивній економіці

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100061

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності суспільного блага та уточнено його зміст у контексті сучасної парадигми економічних перетворень. Узагальнено, обґрунтовано та розширено класифікацію суспільних благ у національній економіці. Сформовано концептуальні положення державного регулювання суспільних благ у національній економіці, розкрито інституційні умови їх надання та запропоновано теоретико- методологічні підходи до формування інституційного середовища. Запропонована методологія забезпечення відтворення суспільних благ та їх впливу на соціально-економічний та інноваційний розвиток економіки. Визначено специфічні характеристики етапів створення, розподілу та використання суспільних благ. Досліджено особливості відтворення суспільних благ на прикладі освіти. Узагальнено тенденції державного забезпечення суспільних благ, виявлено закономірності їх фінансування у національній економіці та країнах ЄС. Розроблено концептуальну модель механізму державного регулювання сектора суспільних благ у національній економіці, стратегію його розвитку, стейкхолдерську модель функціонування. Обґрунтовано науково-методичні підходи до формування моделі фінансового забезпечення суспільних благ, розвитку конкурентних відносин у суспільному секторі, розроблено Стратегію людського розвитку.

Файли

Схожі дисертації