Резніченко В. О. Адміністративно-правові засади вищої освіти в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100069

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

30-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.142.02

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

Сформовано поняття та розкрито зміст адміністративно-правових засад вищої освіти в Україні як системи концепцій, принципів, інших основоположних цінностей та похідного від них адміністративно-правового статусу здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, а також суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове регулювання, інструментів публічного адміністрування щодо задоволення прав студентів на якісну вищу освіту. Розкрито особливості адміністративно-правових засад вищої інженерної освіти та в галузі архітектури та будівництва в Україні. Виявлено й узагальнено європейський досвід забезпечення вищої освіти. Удосконалено адміністративно-правове забезпечення вищої освіти в Україні.

Файли

Схожі дисертації