Мар’єнко М. В. Проектування хмаро орієнтованої методичної системи підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0523U100008

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

09-01-2023

Спеціалізована вчена рада

Д 26.459.01

Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогичних наук України

Анотація

Сьогодні педагогічні працівники мають можливість удосконалювати свою педагогічну майстерність не лише на очних курсах підвищення кваліфікації. Таку можливість надають і дистанційні курси підвищення кваліфікації, і спеціалізовані сервіси та ресурси. Організацію та практичну реалізацію навчання та професійного розвитку вчителів можна запровадити завдяки засобам хмаро орієнтованих систем відкритої науки. Використання інструментарію хмаро орієнтованих систем відкритої науки сприятиме вищому ступеню науковості викладання природничо-математичних предметів, що є значною перевагою для вчителів наукових ліцеїв. Проаналізовано сучасний стан педагогічних досліджень науковців України щодо використання і впровадження хмаро орієнтованих систем навчального призначення. Розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів у країнах Західної Європи. Узагальнено основні напрямки педагогічної підготовки вчителів країн Західної Європи, зокрема: поєднання спеціальної, загальноосвітньої, психолого-педагогічної та практичної підготовки в аспекті використання хмаро орієнтованих систем в науковій освіті вчителя. Виконане дослідження спрямоване на розвиток хмаро орієнтованих систем інформатизації закладів освіти в умовах реформування освіти, методологічного, науково-методичного, організаційного забезпечення використання комп’ютерних технологій. Здійснено аналіз стану розроблення проблеми дослідження використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї. Висвітлено поняттєвий апарат, уточнено зміст основних понять, що стосуються використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підготовки вчителів. У результаті вивчення психолого-педагогічної літератури виявлено ступінь розроблення проблеми у вітчизняному і зарубіжному освітньому просторі. Встановлено, що з появою нових видів закладів спеціалізованої освіти до вчителів висуваються додаткові вимоги до роботи в цих закладах, що призводить до необхідності розроблення і запровадження в освітній процес методичних систем навчання, що ґрунтуються на використанні новітніх хмаро орієнтованих платформ, засобів і сервісів підтримування наукових досліджень у відкритому освітньо-науковому просторі. Поєднання відкритої науки та хмарних технологій відкриває нові перспективи їх використання в навчанні і професійному розвитку вчителів. Представлена загальна методика дослідження проблеми розроблення теоретико-методичних засад проектування хмаро орієнтованих методичних систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів для роботи в науковому ліцеї, що є запорукою підготовки ІКТ компетентних професіоналів, висококваліфікованих педагогічних кадрів для сучасної освіти. Вказано завдання педагогічного експерименту та базу дослідно-експериментальної роботи. Наведено детальний опис кожного етапу проведення експерименту.

Файли

Схожі дисертації