Борисенко О. М. Теоретичні основи технології периклазошпінельних вогнетривів на основі композиції MgO – Al2O3 – FeO – TiO2 для футерівки цементних печей

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0523U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 05.17.11 - Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

19-01-2023

Спеціалізована вчена рада

Д 64.050.03

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Метою дисертаційної роботи є розробка фізико-хімічних засад створення периклазошпінельних матеріалів з використанням композицій системи MgO – Al2O3 – FeO – TiO2 з заданою термопластичною матрицею, яка має підвищену адаптивну здатність зберігати цілісність матеріалу та експлуатаційну надійність вогнетривів в умовах знакозмінних та високоградієнтних термічних навантажень. Об’єкт досліджень – фізико-хімічні процеси спрямованого формування фазового складу та термопластичної структури периклазошпінельних вогнетривів на основі системи MgO – Al2O3 – FeO – TiO2. Предмет досліджень – закономірності та особливості фазо- та структуроутворення під час випалу та експлуатації периклазошпінельних вогнетривів, які обумовлюють формування комплексу заданих властивостей та експлуатаційних характеристик.

Файли

Схожі дисертації