Сус Т. Й. Фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000050

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

16-02-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 27.855.01

Державний податковий університет

Анотація

У дисертації розглянуто теоретико-методологічні та прикладні аспекти фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору. Обґрунтовано новітню парадигму фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору, що ґрунтується на економіці поміркованості та принципах наближеності до економічної рівноваги. Виявлено зв’язок обраної стратегії інноваційного розвитку з джерелами фінансування та розроблено можливі сценарії реалізації таких стратегій. Розроблено алгоритм оцінки впливу фінансування на інноваційний потенціал аграрного сектору та проведено таку оцінку для Карпатського регіону. Удосконалено методологічні підходи до формування механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору в частині врахування принципів системності й взаємозалежності внутрішнього і зовнішнього ринку сільгосппродукції в контексті паритету фінансової підтримки з боку країн-експортерів основних конкурентів України на світових ринках сільгосппродукції. Запропоновано зміну принципів фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору, зокрема співфінансування досліджень агропідприємством, пайова участь у формуванні інноваційного фонду, які передбачають надання пріоритетного фінансування споживачам інновацій, що дозволить стимулювати і розширити базу фінансування прикладних досліджень приватним капіталом

Публікації

1. Сус Т. Й. Особливості реалізації регіональної стратегії сталого розвитку Карпатського макрорегіону. Регіональна система соціально-економічного розвитку України: монографія ; за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. Івано-Франківськ : Видавець В. Дяків,2012. С. 205‒214. 380 с. (0,51 д.а).

2. Сус Т. Й. Концептуальні засади фінансової підтримки сталого розвитку аграрного сектору. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону: монографія ; за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна, Івано-Франківськ: Видавець В. Дяків, 2014. С. 205‒214. (0,51 д.а

3. Сус Т. Й. Фінансово-економічний механізм реалізації державної інноваційної політики на регіональному рівні. Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: колективна монографія. ; за ред. Слатвінського М. А., Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 53‒60. (0,40 д. а).

4. Сус Т. Й. Стан фінансової підтримки розвитку аграрної сфери України: національний та регіональний аспекти. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія. Терещенко О. О., Бабяк Н. Д., Іващенко А. І. та ін. Київ : КНЕУ, 2017. С. 324-340 (0,40 д. а).

5. Сус Т. Й. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору регіону: концепції, інструменти, стратегії : монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника», 2021. 404 с. (23,5 д.а).

6. Сус Т. Й. Інвестиційна політика в сільському господарстві регіону. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Серія економіка. Вип. 4 (13).Чернівці,2008. С. 518‒523. (0,35 д. а).

7. Сус Т. Й., Ткачук І. Г. Фінансова підтримка розвитку екологічного землеробства в Польщі. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2009. № 16(2). С. 304‒310. Особистий внесок (0,2 д.а.): досліджено інструменти фінансової підтримки (0,34 д.а.).

8. Сус Т. Й. Страхування ризиків при вирощуванні екологічно чистої продукції. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 66‒71. (0,35 д. а).

9. Сус Т. Й. Механізм фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва в Польщі. Економіка АПК, 2013. № 7. С. 120‒125. (0,35 д. а).

10. Сус Т. Й. Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу. Економіка АПК, 2013. № 10. С. 59‒64. (0,35 д. а).

11. Сус Т. Й. Національні аспекти фінансування екологічного сільгоспвиробництва в Україні. Вісник Прикарпатського університету. серія Економіка. Випуск Х, 2014. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2014. С. 230‒233.(0,3 д. а)

12. Сус Т. Й. Регіональні аспекти фінансування програм екологічного сільгоспвиробництва на Прикарпатті. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник. Вип. X, Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2014. Т. 2. С. 237‒242. (0,48 д. а).

13. Сус Т. Й., Барчук В. П. Напрями інноваційно-технологічного розвитку промислового виробництва регіону. Бізнес-інформ, 2015. № 4. С. 58‒62. Особистий внесок (0,25 д.а.): досліджено пріоритетні напрями інноваційного розвитку промисловості регіону(0,38 д.а.).

14. Сус Т. Й. Сучасна інвестиційна політика в аграрній сфері Карпатського макрорегіону. Вісник Прикарпатського університету. Економіка Випуск ХІ 2015. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2015. С. 281‒286. (0,48 д.а

15. Сус Т. Й., Стефінін В. В. Напрями розвитку екологічного сільгоспвиробництва в кризовий період. Вісник Сумського національного університету. Випуск 4. 2015. С. 184‒188. Особистий внесок (0,20 д.а.):

16. Сус Т. Й. Фінансово-організаційні проблеми розвитку агроінновацій: національний та регіональний аспекти. Регіональна економіка, 2016. № 3. С. 135‒141. (0,56 д.а).

17. Сус Т. Й. Фінансові аспекти оренди екологічно чистих земель в Карпатському макрорегіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2016. Вип. 11. Т. 2. С. 84‒90. (0,45 д.а).

18. Сус Т. Й. Концептуальні аспекти фінансування інноваційного розвитку аграрної сфери. Електронне наукове видання з економічних наук «ModernEconomics», № 4 (2017). С. 122‒129. (0,42 д.а).

19. Сус Т. Й. Роль фінансового механізму в інноваційному розвитку аграрної сфери. Електронне наукове видання з економічних наук «ModernEconomics», № 5 (2017). С. 122‒129.(0,40 д.а).

20. Сус Т. Й. Особливості інвестицій в аграрний сектор Карпатського макрорегіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. Вип. 13. Т. 2. С. 28‒37. (0,64 д.а).

21. Сус Т. Й. Вплив інжинірингу та фінансового інжинірингу на інноваційний розвиток аграрної сфери. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Випуск ХІІ. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2017. С. 227‒231. (0,35 д.а)

22. Сус Т. Й., Перевозова І. В. Кластерна модель фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору Карпатського макрорегіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2018. Вип. 14. Т. 2. С. 28‒37. Особистий внесок (0,25 д.а.): досліджено пріоритетні напрями формування фінансових кластерів (0,48 д.а.).

23. Сус Т. Й. Роль програмно-цільового фінансування в інноваційному розвитку аграрного сектору регіону. Електронне наукове видання з економічних наук. Економіка та суспільство, № 20 (лютий 2019). С. 675‒679 (0,38 д.а.).

24. Сус Т. Й. Програмне бюджетування в системі інноваційного розвитку аграрного сектору регіону. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського. Економіка і управління. 2019. Т. 30. № 2. С. 228‒232. (0,38 д.а.).

25. Сус Т. Й. Роль фондового бюджетного фінансування в інноваційному розвитку аграрного сектору регіону. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2019. С. 55‒59 (0,36 д.а.)

26. Сус Т. Й. Сучасні підходи до фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2019. С. 80‒87 (0,37 д.а.).

27. Сус Т. Й. Методологічні підходи до фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору регіону. Вісник Прикарпатського університету Економіка. Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2020. С. 168‒171. (0,3 д.а.).

28. Сус Т. Й., Ємець О. І., Цюпа О. П. Фінансова політика стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору і механізм її реалізації: зарубіжний досвід. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020 № 4 (35) С. 347‒355.(Web of Science). Особистий внесок (0,38 д.а.): досліджено механізм реалізації фінансової політики інноваційного розвитку зарубіжних країн (0,58 д.а.).

29. Сус Т. Й. Підходи до оцінки ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2022. С. 56‒64 (2.4 д.а.)

30. Сус Т. Й., Ємець О. І., Мовчун С. В., Онишко С. В., Цюпа О. П. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрного сектору та її фінансування. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2022 № 6 (47) С. 150‒159. (Web of Science). Особистий внесок (0,36 д.а.): розроблено концептуальні засади стратегії інноваційного розвитку аграрного сектору та її фінансування(0,59 д.а.)

31. Сус Т. Й., Судук Н. В., Ємець О. І., Мовчун С. В., Цюпа О. П. Інноваційний розвиток аграрного сектору: моделі фінансування та оцінка впливу фінансування на регіональному рівні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2023 № 2 (49) С. 150‒159. (Web of Science). Особистий внесок (0,37 д.а.): розглянуто моделі фінансування та здійснено підбір показників для інтегральної оцінки (0,56 д.а.).

32. Сус Т. Й., Стояненко І. В., Пенькова О. Г., Макушок О. В. Оцінка впливу інноваційного потенціалу ресурсозабезпечення на фінансову ефективність аграрного сектора економіки України. Академічний огляд.2023. № 2 (59). С. 113‒130. Особистий внесок (0,29 д.а.):проведено оцінку впливу інноваційного потенціалу на фінансову ефективність. (0,59 д.а.). (Web of Science)

33. Braslavska O. V., Penkova O. H., Plets I. I., Sus T. Y., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Management of the higher education institutions innovative potential: Formalization and evaluation. Revista Inclusiones. Vol. 7. No. 4. P. 624–645. URL:http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf. (Web of Science). Особистий внесок (0,18 д.а.): розкрито сутність інноваційного потенціалу ВНЗ його складові (0,58 д.а.).

34. Taras Sus , Iryna Stoianenko, Oksana Penkova, Iryna Zaichko, Liudmyla Bohrinovtseva, Olga Makushok, and Olena Purdenko. Financial рerformance аssessment of аgrarian еnterprises as a result of Innovative resource development management. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL. 22 No. 11, November 2022. Р. 717‒726. URL:http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/202211100.pdf/ Особистий внесок (0,24 д.а.): проведено моделювання впливу технічного прогресу на економічний розвиток сільгосппідприємств. (0,61 д.а.)

35. Сус Т. Й. Проблеми сталого розвитку сільських територій Карпатського макрорегіону. «Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону «ЕЕПКЄ‒2012» : матеріали ІХ Міжнародної конференції (Івано-Франківськ 29‒31 жовтня 2012). 2012. С. 18‒19. (0,14 д.а.).

36. Сус Т. Й. Особливості страхування ризиків в екологічному землеробстві макрорегіону. Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Тернопіль 19‒20 квітня 2012). Тернопіль, 2012. С. 293‒295. (0,25 д.а.).

37. Сус Т. Й. Концептуальні засади виробництва екологічно чистих продуктів в Карпатському регіоні (на прикладі гірських районів Івано-Франківщини). Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород. 2012. С. 148‒151. (0,23 д.а.).

38. Сус Т. Й. Проблеми оренди екологічно чистих земель у Карпатському макрорегіоні. «Зелена економіка»: перспективи впровадження в Україні : матеріали Міжнародної конференції. К.: Центр екологічної освіти та інформації. 2012. С. 195‒198. (0,27 д.а.).

39. Сус Т. Й. Роль кооперації в сталому агроекологічному розвитку макрорегіону. Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль ‒ Чортків 26‒27 квітня 2012). Тернопіль, 2012. С. 176‒179. (0,24 д.а.).

40. Сус Т. Й. Розвиток екологічного сільгоспвиробництва в Карпатському макрорегіоні. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках : матеріали V Міжнародної конференції (Одеса, червень 2013 р.). Одеса: ОДАУ. С. 103‒104. (0,18 д.а.).

41. Сус Т. Й. Концептуальні засади фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва. Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Івано-Франківськ, 16‒17 травня 2013). Івано-Франківськ: ПНУ. С. 112‒114. (0,24 д.а.).

42. Сус Т. Й. Фінансування розвитку екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу. Розвиток органічного сільгоспвиробництва в Україні : матеріали V Міжнародної конференції. (Житомир 19‒20 квітня 2013). Житомир: Житомирський агроекологічний університет. С. 103‒104. (0,18 д.а.).

43. Сус Т. Й. Особливості фінансування розвитку екологічного сільгоспвиробництва в Україні. Розвиток органічного сільгоспвиробництва в Україні: матеріали V Міжнародної конференції (Житомир, 19‒20 квітня 2014). Житомир: Житомирський агроекологічний університет. С. 103‒104. (0,18 д.а.).

44. Сус Т. Й. Інноваційний розвиток аграрного сектору Карпатського регіону. Формування конкурентоспроможної економіки АПК регіону: теоретичні та практичні аспекти : матеріали ХІІІ Міжнародної конференції (Барнаул, 24 вересня 2014). С. 234‒236. (0,21 д.а.).

45. Сус Т. Й. Фінансування розвитку альтернативної енергетики в аграрній сфері. Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти : матеріали ІІ Міжнародної конференції (Полтава 26 грудня 2014). С. 118‒121. (0,21 д.а.).

46. Сус Т. Й. Антикризова стратегія виробництва екологічно чистих продуктів харчування. Розвиток органічного сільгоспвиробництва в Україні : матеріали VІ Міжнародної конференції (Житомир, 23 квітня 2015). Житомир: Житомирський агроекологічний університет. С. 22‒231. (0,21 д.а.).

47. Сус Т. Й. Фінансова криза в Україні через призму стратегії економічного розвитку. Матеріали конференції викладачів та аспірантів Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ, березень 2015) (0,2 д.а.).

48. Сус Т. Й. Сучасні моделі інноваційного розвитку та їх вплив на аграрну сферу. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали V Міжнародної інтернет-конференції (Дубляни, 23‒27 травня 2016). Дубляни: Львівський національний аграрний університет. С. 58‒62. (0,3 д.а.).

49. Сус Т. Й. Фінансово-економічний механізм реалізації державної інноваційної політики на регіональному рівні. Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України: матеріали ІІ Міжнародної конференції (м. Умань 10 вересня 2016). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. С. 45‒48. (0,2 д.а.).

50. Сус Т. Й. Фінансові аспекти реформування аграрної сфери. Уроки реформації шанс для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ 6 червня 2017). Івано-Франківськ, 2017. С. 34‒37. (0,27 д.а.).

51. Сус Т. Й. Концептуальні і методологічні підходи до фінансування інноваційного розвитку аграрної сфери. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Умань 18‒19 травня 2017). Умань, 2017. С. 107‒110. (0,24 д.а.).

52. Сус Т. Й. Фінансові аспекти інноваційного розвитку аграрної сфери. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції КНЕУ. 2017. С. 326‒329. (0,26 д.а.)

53. Сус Т. Й. Інвестиційна політика регіону крізь призму економічного націоналізму. Економічний націоналізм : матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ 12‒13 жовтня 2018). Івано-Франківськ. Лілея НВ. 2018. С. 36‒39. (0,23 д.а.).

54. Сус Т. Й. Державна підтримка розвитку інновацій в аграрній сфера на основі венчурного інвестування. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції КНЕУ. 2018. С. 311‒314. (0,25 д.а.).

55. Сус Т. Й. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора М. Г. Михайлова (Суми 22 листопада 2018). Суми, 2018. С. 321‒324. (0,28 д.а.

56. Сус Т. Й. Сучасна інвестиційна політика в аграрному секторі Карпатського макрорегіону. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 160‒163. (0,26 д.а.).

57. Сус Т. Й. Фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору: екологічний аспект. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. С. 24‒26. (0,26 д.а.)

58. Сус Т. Й. Сучасні аспекти фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: зб. матеріалів VІ Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. К.: КНЕУ, 2022. С. 385‒388 (0,2 д.а.).

59. Венчурне фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору. Актуальні питання розвитку економіки: світові та національні аспекти: міжнародна науково-практична конференція Умань, 30 травня 2023 (0,16 д.а.).

Файли

Схожі дисертації