Колосович А. І. Діагностика, профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U000049

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

27-01-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.003.004

Анотація

Дисертацію присвячено актуальній науковій проблемі невідкладної хірургії органів черевної порожнини - підвищенню внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) або внутрішньочеревній гіпертензії (ВЧГ), яка привертає увагу дослідників в останні роки. Гострі хірургічні захворювання та травми живота майже завжди супроводжуються ВЧТ, у частини з них розвивається синдром черевної порожнини (СЧП) або, як його ще називають, абдомінального компартмент-синдрому (АКС), який супроводжується розвитком тяжкої органної дисфункції хворих та спричинює летальність понад половини хворих. Ось чому удосконалення методик визначення ВЧТ, а також розробка нових способів корекції ВЧГ та профілактики розвитку СЧП є актуальною, не зважаючи на сучасні досягнення медичної науки

Схожі дисертації