Мельник Ю. О. Правове регулювання податкового планування міжнародних корпорацій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.006.001

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

У дисертаційній роботі визначено, що до основних передумов розвитку податкового планування міжнародних корпорацій належать: міжнародна податкова конкуренція; поява та поширення податкового консультування; низький рівень витрат для створення схем податкового планування; недосконалість національних систем регулювання податкового планування. Зазначено, що податкове планування міжнародних корпорацій уже зараз потребує формування дієвої системи правового регулювання, а у майбутньому, за її відсутності, може стати одним з основних викликів для держав світу. Обґрунтовано віднесення до суб’єктів податкового планування міжнародних корпорацій платників податків, держави (в особі як органів, відповідальних за здійснення податкової політики, так і контролюючих); суб’єктів, які впливають на сплату податків платниками. Виявлено, що поширеною є схема штучного уникнення статусу постійного представництва у податкових цілях, яка дозволяє материнській компанії, зареєстрованій у низькоподатковій юрисдикції, сплачувати податки за місцем свого податкового резидентства. Зазначено, що глобальні масштаби податкового планування у світі пояснюються наразі використанням його з метою максимізації власних вигод міжнародними корпораціями, діяльність яких базується на розміщенні відокремлених структурних підрозділів на території різних країн. Обґрунтовано, що міжнародне співро¬бітництво у сфері регулювання податкового планування здійснюється нині у напрямі визначення векторів для вжиття окремими державами заходів, що дозволять мінімізувати негативний вплив цього процесу на їх економіку. Аргументовано, що до заходів, які мають бути реалізовані в Україні для вдосконалення системи правового регулювання податкового планування, належать розробка та впровадження нормативно-правових актів, що регулю¬ватимуть використання гібридних фінансових інструментів, створення схем протидії формуванню збитків міжнародними корпораціями та банками; відстеження та недопущення використання основних схем податкового планування міжнародних корпорацій і посилення відповідальності за їх впровадження.

Файли

Схожі дисертації