Федяй І. О. Таксономія, екологія та біономія наземних напівтвердокрилих (Hemiptera, Heteroptera) урбоценозів мегаполісу

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100014

Здобувач

Спеціальність

  • 091 - Біологія. Біологія

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.053.014

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Робота присвячена вивченню однієї з домінантних та своєрідних складових ентомофауни України, представникам підряду напівтвердокрилі (Heteroptera) в межах урбоценозів мегаполісу. За останні 30 років відомості щодо видового складу та екологічних особливостей багатьох видів клопів у природних екосистемах вкрай фрагментарні. Трансформовані екосистеми міст залишаються взагалі не вивченими, що зумовило актуальність проведення даного дослідження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше встановлено видовий склад підряду Heteroptera м. Харкова – 180 видів напівтвердокрилих із 120 родів і 17 родин, з яких вперше для материкової України вказано Xylocoris (Proxylocoris) galactinus (Fieber, 1836) (Anthocoridae); для Лісостепу – Catoplatus nigriceps Horváth, 1905 (Tingidae), Stenodema (Stenodema) holsata (Fabricius, 1787) (Miridae); для Лівобережної України – Carpocoris (Carpocoris) purpureipennis (De Geer, 1773) (Pentatomidae) та Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785) (Miridae). Чотири види родини Lygaeidae – Nysius ericae (Schilling, 1829), Perithrechus geniculatus (Hahn, 1832), Perithrechus gracilicornis Puton, 1877, Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1835) та п’ять видів родини Miridae – Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856), Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837), Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus (Fabricius, 1794), Notostira elongata (Geoffroy, 1785) та Pilophorus perplexus Douglas et Scott, 1875 виявилися новими для Харківської області. Вперше проаналізовано якісно-кількісну характеристику родин напівтвердокрилих в залежності від особливостей урбоценозу. Вперше для мегаполісів вивчено екологічну структуру та проведено зоогеографічний аналіз гетероптерофауни. Уточнено життєві цикли фонових видів клопів в умовах м. Харкова. Проведено детальний аналіз просторового (ярусного) розподілу Heteroptera м. Харкова. Вперше проведена оцінка біоіндикаційних можливостей напівтвердокрилих на території міста.

Файли

Схожі дисертації