Комаромі Н. А. Жуки підряду Polyphaga (Coleoptera) герпетобію урбоценозів м. Харкова.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100015

Здобувач

Спеціальність

  • 091 - Біологія. Біологія

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.053.013

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Актуальність вивчення герпетобіонтної колеоптерофауни обумовлена не лише її різноманіттям, значною чисельністю та екологічною структурою, але і важливою роллю в будь-якій екосистемі, як трансформаційною, так і біоіндикаційною – чутливістю до змін умов існування. Це дозволяє зрозуміти процеси формування колеоптерокомплексів і прогнозувати закономірності їхньої структуризації, стійкості та саморегуляції. Наукова новизна. Уперше досліджено видовий склад підряду Polyphaga герпетобію урбоценозів м. Харкова (318 видів, 43 родини), з яких уперше для України зазначено 8 видів жуків із 6 родин. Чотири види виявилися новими для Лівобережного Лісостепу. Уперше проаналізований якісно-кількісний склад жуків та проведено порівняльний фауністичний аналіз стафілінід Харкова, Дніпра та Києва. Уперше поглиблено проаналізовано екологічну структуру жуків за: біотопами, гігропреферендумом та трофічною спеціалізацією. Уперше проведено дослідження сезонних змін таксономічного складу, динаміки чисельності та величини статевого індексу фонових видів. Уперше проаналізовано особливості просторового розподілу жуків в умовах міста. Практичне значення отриманих результатів. Отримані еколого-фауністичні результати можуть бути використані в біоіндикаційних дослідженнях; вивченні особливостей формування колеоптерофауни трансформованих екосистем; моніторингу можливих змін стану урбоценозів. Результати можна використовувати як «часові дані», що відображають таксономічну та екологічну структуру в теперешній час. Отримані дані можна використовувати для підготовки низки освітніх зоологічних курсів, що дозволить покращити методи вивчення фауни міст під впливом урбанізації, можуть бути корисними для спеціалістів захисту рослин.

Файли

Схожі дисертації