Нода О. М. Удосконалення процесу дизайн-проектування тканин технологічними засобами

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100030

Здобувач

Спеціальність

  • 182 - Технології легкої промисловості

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 67.052.002

Херсонський національний технічний університет

Анотація

Об’єкт дослідження – процес дизайн-проектування тканин побутового і одягового призначення. Предмет дослідження – фактура тканин різного призначення, сировинного складу і структури. Теоретичні дослідження базувались на використанні методів системногоаналізу та формальної логіки, основних положень аналітичної геометрії на площині та математичного аналізу, принципів моделювання процесів і явищ з використанням системного, проектного та гіпотетичного підходу. В якості основних експериментальних методів обрані експертний, органолептичний та інструментальний методи досліджень. Експертний метод дозволив вивчити великий обсяг дослідного матеріалу і віднести тканини за характером фактурної поверхні до певних груп. Органолептичний метод використаний для візуального аналізу фактури тканин за допомогою зорового і тактильного відчуття. Інструментальний метод ґрунтується на аналізі оптичних зображень поверхонь зразків тканин з наступною математичною обробкою одержаних результатів. Для візуалізації дизайну тканин використано метод комп’ютерного моделювання. Обробка результатів експериментів проводилась методами математичної статистики, регресійного і кореляційного аналізу з використанням сучасної комп'ютерної техніки, стандартних програмних пакетів Microsoft Office 2010, Adobe Photoshop та пакетів прикладних програм Toup View і «Interweaving».

Файли

Схожі дисертації