Ніколенко Н. Ю. Фауністична характеристика та екологічна структура жуків надродини Caraboidea урбоценозів м. Харкова

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100034

Здобувач

Спеціальність

  • 091 - Біологія. Біологія

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.053.015

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Карабідокомплекси міст України вивчені дуже фрагментарно і, переважно, обмежуються фауністичними відомостями по окремих містах, а їхня екологічна характеристика залишається недостатньо дослідженою як у Харкові, так і в інших мегаполісах України. В представленій праці наведено сучасний видовий склад твердокрилих надродини Caraboidea урбоценозів Харкова; надано їх повну якісно-кількісну порівняльну характеристику; проаналізовано основні екологічні групи; спектр життєвих форм, просторову структуру, особливості сезонної динаміки, чисельності та проведено зоогеографічний огляд турунових жуків. Уперше встановлено найбільш повний видовий склад твердокрилих надродини Caraboidea урбоценозів м. Харкова, з яких чотири види не були вказані для України в каталогах жуків Палеарктики. Вперше проаналізовані особливості біорізноманіття та повна якісно-кількісна характеристика Caraboidea урбоценозів Харкова та здійснено порівняння їх із агроценозами Харківської області. Уперше проведено порівняльний огляд різноманіття, екологічної та фауністичної структур турунових жуків різних мегаполісів України. Значно розширені дані екологічної характеристики Caraboidea за біотопами, гігропреферендумом, трофічною спеціалізацією та складом ґрунту. Уперше проведено дослідження сезонних змін таксономічного складу, показників різноманіття та динаміки чисельності турунів в умовах урбоценозів та проаналізовано особливості просторового розподілу цих комах. Уперше представлено огляд зоогеографічної структури Caraboidea Харкова та інших мегаполісів України.

Файли

Схожі дисертації

0824U001225

Богданович Таїса Андріївна

Розробка біотехнології отримання сполук з протизапальними та антиоксидантними властивостями з «бородатих» коренів Artemisia tilesii Ledeb.

0824U001148

Федорова Анна Олегівна

Розширення підходів до встановлення складу природних геміклональних популяційних систем гібридогенного Pelophylax esculentus complex

0824U001130

Галич Тарас Вадимович

Зв’язок ураження геному за різних типів опромінення із стимуляцією утворення фармацевтичних сполук Matricaria chamomilla L.

0824U001015

Яринка Дар'я Володимирівна

Оптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленонуОптичні біосенсорні системи на основі полімерів-біоміметиків та смартфонів для виявлення харчових мікотоксинів: афлатоксину в1 та зеараленону

0824U001014

Онищенко Катерина Вікторівна

Ідентифікація генетичних та епігенетичних змін при світлоклітинній карциномі нирки людини для розробки підходів неінвазивної діагностики захворювання