Гуськова В. Г. Методи і моделі інтелектуального аналізу даних для оцінювання фінансових ризиків

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100045

Здобувач

Спеціальність

  • 122 - Комп’ютерні науки

05-01-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.002.016

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

У дисертаційній роботі проаналізовано основні фінансові ризики, управління якими є ключовим фактором, що визначає ефективність фінансової діяльності. Виконано аналіз діяльності банків та інших фінансових організацій, робота яких здійснюється під впливом невизначеностей зовнішнього середовища (ринку, економіки, політики тощо), великої кількості змінних, контрагентів, осіб, поведінка яких не завжди може бути передбачена з прийнятною точністю. Розглянуто можливість мінімізації фінансових ризиків на двох рівнях – на рівні кожної окремої позики та на рівні кредитного портфеля в цілому. В результаті виконання попереднього аналізу встановлено, що найпоширенішими методами оцінювання ризиків для поставленої задачі є лінійна і логістична регресії, дерева класифікації, нейронні мережі, мережа Байєса. Показано, що для підвищення ефективності прийняття об'єктивних рішень при аналізі кредитного та ринкового ризиків доцільно використовувати мережі Байєса та нечіткі нейронні мережі, які дають можливість враховувати невизначеності ймовірнісного та амплітудного типів. Ці підходи характеризуються швидкими алгоритмами навчання та нескладною інтерпретацією накопичених знань. Такі особливості обраних підходів роблять їх одними з найбільш перспективних і ефективних інструментів моделювання і оцінювання фінансових ризиків.

Файли

Схожі дисертації