Копійка М. В. Політика інформаційної безпеки у сучасних міжнародних відносинах.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100113

Здобувач

Спеціальність

  • 291 - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

20-01-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.085

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних і методологічних аспектів політики інформаційної безпеки в умовах визнання вагомості інформаційного чинника, який виступає як самостійний базовий ресурс домінування у сучасних міжнародних відносинах, що характеризується посиленням комунікативної складової міжнародної безпеки. У роботі проаналізовано наукові підходи до концепцій сили у сучасних міжнародних відносинах та їх диференціації за інноваційними моделями і засобами інформаційного впливу на міжнародну політику, зокрема нової концепції «гострої сили», яка розглядається як інноваційна технологія впливу у міжнародній політиці, спрямована на досягнення конкурентних переваг за допомогою інформаційних операцій, кіберзагроз та маніпулювання новинним контентом мас-медіа і соціальних мереж, що вплинуло на класичне розуміння «балансу сил». На основі політичного аналізу узагальнено діяльність міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки, зокрема ООН, НАТО, ОБСЄ, БРІКС. З’ясовано, що політика інформаційної безпеки міжнародних організацій, з огляду на появу нових гібридних загроз для міжнародної безпеки, визначається різними підходами до використання інформаційних ресурсів як зброї масового ураження та необхідністю модернізації міжнародних механізмів, що відповідають за дотримання безпекової стабільності на різних рівнях взаємодії.

Файли

Схожі дисертації