Дуюн І. Ф. Фармакогностичне дослідження деревію пагорбового і деревію подового та отримання субстанцій на їх основі

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100026

Здобувач

Спеціальність

  • 226 - Фармація, промислова фармація

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 17.600.038

Запорізький державний медичний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена комплексному порівняльному фармакогностичному дослідженню сировини та екстрактів деревію пагорбового (Achillea collina (BeckerexRchb.f.) Heimerl та деревію подового (Achille amicranthoides Klokov) родини айстрові (Asteraceae), розробці параметрів їх стандартизації, встановленню залежності їх гепатопротекторної, антиоксидантної, гемостатичної та антимікробної активності від хімічного складу. Було встановлено присутність в досліджуваних об’єктах таких груп біологічно активних речовин (БАР): ефірної олії, вітаміну К1, фенольних сполук (флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, поліфенолів), полісахаридів, карбонових та жирних кислот (ЖК), а також макро- та мікроелементів. Встановлено їх кількісний вміст у сировині та ліпофільних екстрактах. Вивчення компонентного складу ефірних олії досліджуваних видів проведено методом газової хроматографії з мас-спектрометрією (ГХ/МС). В ефірній олії д. пагорбового трави ідентифіковано 40 сполук, серед яких за вмістом в олії домінують: хамазулен (28,61±1,75%), каріофілен (11,60±0,46%), δ-кадінен (10,28±0,13%), В ефірній олії д. подового трави виявлено 32 сполуки, у найбільшій кількості з яких містяться: каріофілен оксид (18,39±1,75%), α-каріофілен (18,39±0,57%), булнезол (11,29±1,75%). У траві A. collinaта A. micranthoides спектрофотометричним методом визначений вміст флавоноїдів у перерахунку на лютеолін, гідроксикоричних кислот у перерахунку на хлорогенову кислоту, полі фенольних сполук, у перерахунку на пірогалол. Виявлено, що вміст фенольних сполук дещо вищий у д. пагорбового траві. У траві A.collina ідентифіковано 12 флавоноїдів, 11 гідроксикоричних кислот та 11 поліфенольних сполук, у траві A. micranthoides – 8 флавоноїдів, 12 гідроксикоричних кислот та 12 поліфенольних сполук. Методом ВЕРХ у траві A. collina ідентифіковано 11 поліфенольних сполук, у траві A. micranthoides – 12 сполук. У найбільшій кількості у сировині досліджуваних видів містяться: епікатехін, галова кислота, епікатехінгалат, галокатехін. Методом ТШХ ідентифіковано вітамін К1. Методом спектрофотометрії визначено, що вміст вітаміну К1 у траві д. пагорбового (2,43±0,11%) був дещо менший, ніж у траві д. подового (3,18±0,21%). Аналіз жирнокислотного складу ліпофільних фракцій, який проводили методом ГХ-МС, виявив 13 жирних кислот. З них насичені жирні кислоти представлені 7, ненасичені–6 сполуками. Серед насичених кислот у траві обох видів значно домінує пальмітинова кислота, серед ненасичених - олеїнова, лінолева кислоти. Методом ТШХ у траві досліджуваних видів ідентифіковано аскорбінову, яблучну, лимонну та винну кислоти. Досліджено динаміку накопичення аскорбінової кислоти у суцвіттях та листі досліджуваних видів у залежності від місця зростання рослин. Встановлено, що вміст аскорбінової кислоти, яка накопичується у листі, суттєво не залежить від місця заготівлі сировини. Проведено дослідження вмісту фракцій полісахаридів у траві досліджуваних видів методом гравіметрії. Встановлено, що у траві A. collina мономерний склад водорозчинних полісахаридів представлений переважно: D-рамнозою, L-арабінозою, D-глюкозою, у траві A. micranthoides - D-глюкозою, D-галактозою, L-ксилозою. Методом атомно-адсорбційної спектроскопії досліджено елементний склад сировини. В обох зразках визначено вміст 19 елементів – по 6 макро та 13 мікроелементів. У значній кількості у траві досліджуваних видів накопичується (мг/100 г) калій (2760 і 2500), кальцій (920 і 390), магній (287 і 195) відповідно. З метою розробки проектів МКЯ на д. пагорбового та д. подового траву проведено дослідження її морфолого-анатомічної будови. Розроблено проекти МКЯ на траву д. пагорбового та траву д. подового та проведено стандартизацію 6 серій сировини на відповідність параметрам стандартизації. Розроблено технологічну схему отримання ліпофільних екстрактів з трави A. collina (ЛЕДГ) та A. micranthoides (ЛЕДП). Розроблено проєкти методів контролю якості (МКЯ) на одержаний ліпофільний екстракт «Деревію пагорбового трави екстракт ліпофільний» (Achilleae collinae herbae extractum lipophilicum»). Проведено фармакологічні дослідження invivo та визначено гостру токсичність ЛЕДГ та ЛЕДП. Запропоновано лікарський засіб гепатопротекторної та антиоксидантної дії. Ключові слова: деревій пагорбовий, деревій подовий, фармакогностичне вивчення, ліпофільні екстракти, гемостатична, гепатопротекторна, антиоксидантна активність.

Файли

Схожі дисертації

0824U001151

Сахнацька Наталія Миколаївна

Науково-методичні підходи до впровадження концепції холістичного маркетингу в аптечних закладах в умовах діджиталізації.

0824U001043

Журенко Вікторія Віталіївна

Розробка методології впровадження системи екологічного менеджменту на вітчизняних фармацевтичних підприємствах

0824U001034

Танцура Євген Олександрович

Експериментальне дослідження ефективності протиепілептичних препаратів у лікуванні судом у мишей з корнеальним кіндлінгом на тлі потенційної модуляції ферментів системи цитохрому P450

0824U001012

Семенець Антон Павлович

Молекулярне моделювання та синтез біологічно активних речовин ноотропної дії в ряду похідних 4-R-1-бензилпіролідин-2-ону

0824U001013

Леонтієв Богдан Станіславович

Фармакогностичне вивчення плодів калини звичайної як перспективного джерела лікарської рослинної сировини